Startzondag in de Benediktus kerk te Dantumawoude


Aanvang van de dienst 10 uur
Voorganger ds. J. Miedema
Thema van de dienst: aan tafel!

Voor het eerst na corona mochten we als gospelgroep weer een bijdrage leveren aan een kerkdienst. Door het slechte weer kon de dienst jammer genoeg niet in de open lucht gehouden worden, maar werd de dienst verplaatst naar de kerk.


Met wat passen en meten lukt het om alle apparatuur op te stellen en kan het inzingen beginnen.


Voor de dienst zingen we een medley van enkele nummers uit ons repertoire, zoals o.a. You say, this little child, de rivier.


De voorganger heet een ieder welkom, waarna de paaskaars wordt aangestoken. Na enkele samenzangliederen en stil gebed , leest ds. Miedema uit Jesaja 25: vs. 6-9, over het feestmaal voor alle volken. We zingen een medley van psalm121: ik hef mijn ogen op naar de bergen.


De tweede schriftlezing, door een gemeentelid, gaat over Zacheüs en ook hier staat de maaltijd centraal: met elkaar eten als teken van verbondenheid.


Wij zingen You say; over dat het moeilijk is om te geloven dat God ondanks alles van je houdt. Het tweede nummer is Kom tot de vader: je mag bij Hem komen precies zoals je bent.


De overdenking gaat over het samen aan tafel gaan als beeld van het bij elkaar horen, de tijd voor elkaar nemen, elkaar zien! Jezus zei de beslissende woorden: “ik moet vandaag in jouw huis verblijven” tegen Zacheüs, omdat Hij Zacheüs waardevol vindt ; zoals Hij ons waardevol vindt als we samen aan tafel gaan om het avondmaal te vieren.


Ds. Miedema geeft aan dat veel christenen lijken op Zacheüs, we kijken graag de kat uit de boom, houden wat afstand. Ook Zacheüs is zoekend: “hij zocht Jezus te zien!” En Jezus zag hem! Jezus keek omhoog!


Onze volgende bijdrage is Geest van hierboven, in de versie van Stef Bos, en Jowes bin ik, Abba Heit
Daarna zingen we met de gemeente samen het Onze Vader.


Het gedicht “de laatste deur staat open” van Justus van Tricht wordt gelezen en na enkele samenzangliederen spreekt ds. Miedema de zegen uit.
Hij bedankt ons voor onze bijdrage aan de dienst en zegt dat de blijdschap van het geloof door ons werd uitgedragen en dat Zacheüs hierdoor uit de boom is gekomen om deel uit te maken van Gods gezin om samen aan tafel te gaan en gemeenschap te voelen met elkaar.


Fijn dat dit zo ervaren werd en dat we dat als Freedomsingers mogen uitdragen.


Als afsluiting zingen we nog een medley van bekende liederen zoals o.a. Schijn met Uw licht in mijn hart, tienduizend redenen, Jezus hoop van de volken.