Kerstnachtdienst in de Benedicktus kerk te Damwoude

Aanvang 22 uur

Thema: VOLG DE STER!

Voorganger Ds. J. Miedema.

Onder het zingen van “Entre le boeuf et ‘l âne gris” komen we de kerk binnen.

Ds. Miedema heet ons welkom en we vervolgen ons optreden met “for unto us a child is born”.

Alle de door ons te zingen liederen worden ingeleid met  het lezen van introductiestukjes waarin de inhoud van de liederen wordt verteld.

Via de beamer wordt de dienst vervolgd met het zingen van enkele bekende kerstliederen, begeleid door orgelspel.

Vervolgens gaat Ds. Miedema voor in gebed en hij bidt, op verzoek, het gebed van vader Pawlov uit Oekraïne. Een gebed om en voor vrede. Voor medemenselijkheid daar en hier.

De schriftlezingen zijn uit Lukas 2 vers 1-7 en de tweede schriftlezing uit Matheus 2 vers 1-12.

De overdenking gaat over : Volg de ster.

Niet om je eigen ster te laten stralen, maar om je weg te zoeken aan de hand van de ster in Bethlehem.

Maria en Jozef konden voor Jezus geen plek vinden bij de mensen , maar, ook niet in de harten van de mensen. Ze vonden alleen een plek bij de dieren.

Ds. Miedema stelde de vraag : wanneer is het te vol!!

Men zat toen niet te wachten op Jezus. Hoeveel ruimte is er nu, bij ons, voor Hem.

De wijzen volgen wel Zijn ster en verbinden hiermee hemel en aarde. Ze verlangen naar Zijn licht en voelen iets van gemis. Ze gaan op weg naar een onbekende bestemming en laten zich leiden door dat verlangen naar licht, naar vrede, naar vulling van een gevoelde leegte.

Is er in ons leven, in ons hart, ruimte om Jezus te ontvangen?

Vervolgens zingen we onder begeleiding van ons combo, samen met de gemeente, Stille Nacht.

Onze volgende bijdrage aan de dienst is Away in a manger en When I kneel at the manger tonight.

Er wordt een gedicht gelezen door een gemeentelid en wij vervolgen ons optreden met Everybody is talking about the baby boy en Mary did you know. Na de dienst zingen we als toegift The Christmas way.

Wat fijn dat je als the Freedomsingers op deze manier de kerstboodschap mag uitdragen.

Begeleid door ons enthousiaste combo en onder leiding van Jacqueline Brunt.

De techniek was weer in de vertrouwde handen van Geert Tjebbe Gorter.

Een fijne dienst in een mooi volle kerk.

Voor de liefhebber was er na afloop warme chocolade melk of Glühwein.

.