Aanvang 20.30 uur

Voorgangers Ds. Zagema en ds. Riemersma

We krijgen een warm onthaal in de kerk, na de natte kou buiten een heel verschil.

Wat een gastvrije mensen, je voelt je echt welkom.

Na het inzingen worden we onthaald op koffie/thee met iets lekkers erbij.

Na het welkom van ds. Zagema, beginnen we ons optreden door naar voren lopend te zingen Entre le boeuf et ‘l âne gris. Daarna zingen we For unto us a Child is born.

De gemeente zingt Midden in de winternacht  en na votum en groet en stil gebed zingen we met elkaar het Stille Nacht. De voorganger vertelt dat dit een lied uit 1818 is.

De schriftlezing uit Lucas 2 :1-20 is in het Frysk.

We worden getrakteerd op wat lekkers en dat geeft ds. Miedema de gelegenheid om naar de preekstoel te lopen want hij had zich vergist in de tijd en dacht dat de dienst om half 10 begon. Maar er was nog plaats in de herberg gelukkig.

De meditatie gaat over de kerstnacht. Die bracht scheiding tussen dag en nacht, licht en donker, hopeloosheid en hoop. God ging op reis Hij kwam naar de mensen, naar ons, toe.

Kerst is liefde, en liefde in je eentje lukt niet! Kerst brengt verbinding, geeft hoop in een nu zo donkere wereld. Na zoveel jaar kunnen we ons nog verwonderen over het wonder van Kerst.

Na het dankgebed en het Onze Vader zingen we Away in a Manger en The Christmas Way.    Er wordt een gedicht gelezen door een gemeentelid met als titel “Bent U er nog God”.                    Bent u er in de armoede, de eenzaamheid, de ellende, de oorlogen , het verdriet. Bent U er nog!!                                                                                                                                                                            We mogen erop vertrouwen dat God er is!  In alle nood en wanhoop en ons ziet en hoort.

Aansluitend zingen we Mary did you know en Fix you/Heel mij.

De door ons gezongen liederen worden ingeleid door het lezen van een verklarende tekst.

Alle talen klonken deze avond: Frans, Engels, Fries, Nederlands. Ook hiermee laten we zien dat de Kerstboodschap er is voor iedereen. Waar je ook vandaan komt, waar je ook woont, wie je ook bent.

Na afloop hoorden we dat ons optreden erg werd gewaardeerd en ds. Riemersma zei het zo: Wat fijn dat mensen door de gave van  prachtige zang een stukje evangelie verkondigen.

Fijn dat we zo als The Freedomsingers de kerstboodschap mee mogen verspreiden. Gezegende Kerstdagen en hopelijk weer een beetje vrede op aarde.