Bestuur

Het bestuur bestaat momenteel uit;

voorzitster: Alie van der Meulen

Secretaris en penningmeester: Marten Post

Notuliste: Trynke Visser

Bestuurslid: Wieke Halbersma

Bestuurslid: Jynt Syb Wiersma