Bestuur

Het bestuur bestaat momenteel uit;

voorzitster: Alie van der Meulen

vice voorzitster: Paula Kloosterman

Secretaris en penningmeester: Marten Post

Notuliste: Tineke Duijff

Bestuurslid: Wieke Halbersma