Bestuur

Het bestuur bestaat momenteel uit;

voorzitster: Alie van der Meulen

vice voorzitster: Paula Kloosterman

Penningmeesteres: Agnes van der Ploeg

Secretaris: Marten Post

Notuliste: Tineke Duijff