Aanvang half 10

Voorganger ds. J. van den Boogaard.

Thema van de dienst: Laat je licht schijnen

Na wat weg omleggingen, wegversperringen, waren we eindelijk gearriveerd in Hallum.

Wat een prachtige dienst hebben we vervolgens meegemaakt.

In een volle kerk kwam het thema “laat je Licht schijnen” steeds terug.

In de liederen, zoals het intochtslied  NLB 286, NLB 838, in de schriftlezing uit Matheus 5: 14-16 :

U bent het licht van de wereld en in de overdenking.

Ds. Van den Boogaard gaf aan, dat het thema gekozen is i.v.m. de landelijke zendingsactie voor Colombia, voor de opleiding van predikanten.

Er werd stilgestaan bij de schrijnende situatie daar.

Ook haalde de voorganger een gemeente lid aan, Danike, die 3 maanden vrijwilligers werk doet in Oeganda. Van haar hoorde de gemeente hoe God daar verweven is met het dagelijkse leven van de mensen, in al hun armoede.

Ds. van den Boogaard vroeg: welke plaats heeft God in ons leven?

Wij horen het zout der aarde te zijn en een lichtend licht.

Ze benadrukte: wees wie God wil dat je zult zijn! Want wij zijn het zout der aarde en wij zijn het licht.

Onze bijdrage aan de dienst bestond uit een medley voor en na de dienst en 3 blokjes van 2 liederen, o.a. Jowes bin ik Abba Heit, You say, One world.

Dat ons optreden gewaardeerd werd hoorden we aan het lange applaus en werd ons na de dienst van verschillende kanten verteld.

Wat fijn dat wij als The Freedomsingers op deze manier ook een beetje licht mogen uitdragen in deze momenteel zo donkere wereld. En wat fijn dat we dat door samen te zingen en muziek te maken kunnen doen.

Een lied doet soms meer dan heel veel woorden.

Love shine your light!!