Optreden Tweede paasdag  in de sporthal Campus Damwâld

Aanvang half 10 voorganger Ds. G.J. Otter

Medewerking Brassband Ere Zij God

Thema van de dienst: Sta op! ‘t Is Pasen!

 Voor de dienst, tijdens het binnenkomen van het publiek, speelde de Brassband : Ere zij God.

Toen wij, voor de dienst, een medley van liederen die op ons repertoire staan zongen, zat bijna iedereen op zijn plaats.

Dat was fijn, want als mensen binnen lopen tijdens het zingen is dit toch enigszins storend.

De hal was goed bezet, dat is het voordeel van laagdrempelige diensten.

Een nadeel voor koor en korps is vaak de akoestiek, het klinkt niet helemaal zoals je graag zou willen.

Na enkele samenzang liederen waaronder  “Jezus leeft en ik met Hem”, was het de tijd voor het kindermomentje, samen met de gospelgroep. 

Alie V. heeft dit prachtig ingeleid met een klein toneelstukje waarna we samen met de kinderen “Hij Leeft” van Elly en Rikkert zongen.

Hierna bestond onze bijdrage uit “de Kruisiging “ een lied over hoe Jezus onze zware last droeg en men Hem gekruisigd wilde zien. Maar, dat Hij is opgestaan en dat Hij leeft!

Dit werd prachtig solo gezonden door onze dirigent Ben Brunt, ondanks zijn microfoon die uitviel .

Daarna zongen we “Mary did you know”, wist je wel Maria dat jouw baby zo belangrijk zou worden dat hij ons allemaal zou gaan redden?

Er werd een gedicht over de liefde gelezen: “Hij is die liefde, die is en blijft in jou en mij tot in eeuwigheid”.

De schriftlezing was uit Johannes 20: 1-18. In zijn overdenking kwam Ds. Otter hierop terug en hij liet een doodlopende weg zien die toch werd open gebroken. Zo is het ook met ons leven, het stopt niet bij de dood. We mogen erop vertrouwen dat er een nieuw leven  na dit aardse leven zal zijn.

Onze volgende bijdrage bestond uit : You say: U zegt dat ik geliefd ben, dat ik sterk ben, dat ik vastgehouden wordt. En.. al voel ik dat niet zo, ik geloof wat u tegen mij zegt.

Het tweede nummer was: Kom tot de Vader, mooi solo gezongen door Marijke en Raico: Je mag bij Hem komen, gewoon zoals je bent. Met al je vragen en twijfels, Hij wacht op je. Er waren verschillende samenzang momenten en het korps leverde ook een eigen bijdrage.

We kunnen terugzien op een mooie dienst. Onze accordeonist was door ziekte afwezig maar onze pianist en fluitiste hebben ons geweldig staande gehouden. Ook dank aan Jacqueline die de techniek deze keer voor ons verzorgde. Fijn dat ze dit wilde doen, zo sta je samen sterk!

Na afloop kregen we van verschillende kanten te horen hoe men van onze bijdrage aan de dienst had genoten.

Altijd fijn om te weten dat de boodschap die je wilt uitdragen gehoor vindt.

Fijne Paasdagen en misschien tot ziens!

The Freedomsingers