Kerstnachtdienst gereformeerde kerk
Opende aanvang half 10


Al vroeg op de avond zijn we aanwezig om wat extra tijd te nemen voor het inzingen. Dit, omdat onze dirigent Ben Brunt niet aanwezig kan zijn. Hij heeft een geweldige vervangster gevonden in Jacqueline, zijn echtgenote. Fijn dat het zo opgelost kon worden.

Ook onze technische man voor het mengpaneel kon niet aanwezig zijn en hij werd prima vervangen door Joukje, de dochter van onze fluitiste. Geweldig dat er mensen zijn waar je een beroep op kunt doen als het nodig is.

We kunnen dankbaar terugzien op een prachtig optreden in een volle kerk. De voorganger, ds. Vos, hield een overdenking aan de hand van Titus 2 vers 11: “Gods genade is openbaar geworden tot redding van alle mensen” : God zond Zijn Zoon om ons te redden uit de puinhoop die ons bestaan soms is. Ds. Vos haalde wat recente voorbeelden aan van reddingen die niet goed afliepen.

Voor de dienst zongen we het prachtige Hallelujah van Leonard Cohen en we sloten de dienst af met 10 duizend redenen tot dankbaarheid. Dankbaarheid voor Gods geschenk aan deze soms zo verwarde wereld, tot redding van ons allemaal. De hele dienst met samenzang werd begeleid door ons combo. Petje af, in zo korte tijd dit allemaal voor elkaar te krijgen!

Fijn om zo samen de kerstdagen in te gaan met het zingen van o.a. Stille nacht en Ere zij God. Na afloop van de dienst hoorden we hoe men genoten had van ons optreden. Dit was ook te merken in de kerk: aandacht en applaus.

Zo zien we met een tevreden gevoel terug op deze kerstnachtdienst waarin we mochten zingen van dat kleine kindje, in die stal met de os en ezel en met de herders en de wijzen die Hem zochten. Hij wil ook door ons gezocht en gevonden worden!