Zondag 10 maart 2019

Optreden in de Hege Stins te Stiens

Aanvang 19.30 uur

Er zit alweer wat tijd tussen ons laatste optreden en dit optreden in Stiens.

Daarom zijn onze laatste repetitieavonden voornamelijk besteed aan het opfrissen van het thema: Geloof en een Hoop Liefde.

Ondertussen zijn we ook al gestart met het oefenen voor ons nieuwe thema. Dit belooft weer een mooie invulling van de kerkdiensten te worden.

Maar……eerst nog dit optreden met ons eerste thema in de PKN kerk te Stiens.

Er was in de planning van de kerk iets misgegaan waardoor er op deze dag twee optredens gepland waren. ‘ s Middags de cantorij en ‘ s avonds onze groep the Freedomsingers. Gelukkig erg verschillend van elkaar.

Na een hartelijke ontvangst door de gemeenteleden mochten wij zingend en musicerend getuigen van 

ons geloof.

Na afloop van de dienst kregen we van verschillende kanten complimenten over ons optreden; o.a. over de ” compleetheid” van het thema : van de geboorte tot het sterven van onze Heer Jezus.

Enkele gemeenteleden gaven ook aan blij te zijn dat ook de zegen deel uitmaakte van de dienst zodat ze met Gods zegen naar huis konden gaan.

Eén van de gemeenteleden schreef op haar blog oa deze stukjes:

“Wij prijzen ons in Stiens gelukkig dat onze muzikale gasten van vanavond vanuit Engwierum naar De Hege Stins zijn gekomen om ons te wijzen op ‘Geloof en een hoop liefde’.”

“dat je als jonge boom in je leven wel grootse plannen kunt hebben, en dat je gedurende je levensloop wel eens verdrietig kunt worden als je dromen geen realiteit worden, maar wellicht heeft God wel een heel ander plan met jou gehad. Met een beetje meer geloof en een hoop liefde had je misschien wel het geduld kunnen opbrengen om erop te blijven vertrouwen dat jou als boom een betere plek in de wereld is gegund.”

“Maar de gospelgroep reikt verder dan alleen dit verbale en muzikale. Twee jongeren verschijnen frequent in beeld om middels dramatische expressie en dans de songs te ondersteunen”

Wil je het hele verhaal lezen klik dan op de link hier onder. We raden het je aan, het verwoord prachtig onze themadienst. Doen!!

http://wiepkoehoorn.blogspot.com/2019/03/geloof-en-een-hoop-liefde-in-stiens.html

We kunnen terugzien op een fijn optreden waarin we samen met de gemeente van Stiens mochten zingen en getuigen van Hem die ons steeds weer Hoop en heel veel Liefde geeft. 

Met recht 10.000 reden tot dankbaarheid.

The Freedomsingers