Openluchtdienst Hervormde Gemeente Dantumawâld aanvang 9.30 uur

Thema : Energie

Ons lied voor de dienst was:

Looft de Heer o mijn ziel: “de zon komt op maakt de morgen wakker, de dag begint met een lied voor U!”

Zo begon deze zondagochtend ook echt. De zon kwam stralend op , het beloofde een prachtige ochtend te worden en de vogels zongen alvast hun loflied als begin van de nieuwe dag. Beter kan een dag niet beginnen.

Het thema van deze openluchtdienst was: Energie.

Dominee Miedema noemde voorbeelden van dingen waar je energie van krijgt, en dingen die je alleen energie kosten. De overdenking ging over het dochtertje van Jaïrus en de vrouw die al 12 jaar ziek was. De strekking was, dat je jezelf steeds weer mag opladen bij Jezus, als je even energie tekort komt om alles wat er op je weg komt het hoofd te bieden.

De liederen tijdens de dienst sloten hier goed bij aan zoals God wijst mij een weg als ikzelf geen uitkomst zie, de kracht van Uw liefde en het door ons als groep gezongen 10000 redenen tot dankbaarheid . In canon zongen we samen met de gemeente dat we ons vertrouwen stellen op de Heer onze God en dat heel ons levenslot in Zijn handen ligt.

De bijdrage van onze groep bestond o.a. uit You raise me up, This little child en het prachtige Gabrielle’s liet: ik wol libje lokkig weze.

Met zijn allen, gemeente en groep zongen we aan het eind van de dienst het gebed om zegen gevolgd door Jowes bin ik Abba Heit.  

In dat vertrouwen, dat we altijd weer terug mogen gaan naar de Bron van alle leven, naar Hem van wie wij zijn, besluiten we deze samenkomst.

Een prachtige dienst onder bijzondere  weersomstandigheden, vogels die de gemeentezang begeleiden, kinderen die in de zandbak mogen spelen, prachtige liederen, genoeg redenen om weer met opgeladen batterij de nieuwe week in te gaan.