De ochtend begint vroeg ! Om half 7 gaat de wekker.

Om 8 uur zijn we allemaal aanwezig en voor de dienst gaan we met elkaar even de stembanden loszingen. Wel nodig zo vroeg op de ochtend.

De kerk begint mooi vol te lopen en voor de dienst zingen we het indrukwekkende “Hallelujah” van Leonard Cohen. Een lied waar al het thema van de dienst in doorklinkt:  “its a cold and broken Hallelujah”:  met gebroken stem toch Hallelujah blijven zingen.

In alle volgende liederen, in samenzang met de gemeente, begeleid door ons combo, of als eigen bijdrage van The Freedomsingers, klinkt steeds weer door, dat, al hoe moeilijk het leven vaak is, je het niet alleen hoeft te doen:  je mag steeds weer alles neerleggen bij God.

Zoals ook klinkt in de samenzang  ” de Rivier” en “Schijn met Uw licht Heer”: Heer vergeef mij en genees mij , schijn met Uw licht in mijn hart dat ik U zien mag. Ook de volgende liederen: “Ik wil leven door Uw Geest”, “Weet je dat je en parel bent”, “Heer onze Heer” vertellen over de menselijke relatie met God.

Dominee Peersmann houdt vervolgens een aangrijpende preek over Job: hoe hij alles wat hij bezat kwijtraakte en zij trekt dit door naar een gezin uit een vorige gemeente. Lijden en verdriet zijn van alle tijden. Ook zegt zij, net als velen van ons, te worstelen met de vraag naar de zin van al dat lijden en waarom de een zoveel meer verdriet te verwerken krijgt dan een ander.In haar verhaal zal een ieder van de aanwezigen wel iets, of heel veel,  herkennen. Ook in het aangehaalde boek van de Joodse Rabbi Harold Kushner over “Als ’t kwaad goede mensen treft” herken ik persoonlijk veel . Aan het eind van de preek leest ds. Peersmann het prachtige gedicht van Stef Bos over Job:

Nulpunt                                                                                                                                                                       –

Ik sta hier in de open vlakte,                                                                                                                                                              weet niet wat te geloven

en ik heb niets meer te verliezen                                                                                                                                                      dus ik geef me beter over!

Daarna zingen we “10.000 redenen tot dankbaarheid”: elke dag komt de zon weer op en elke nieuwe dag is God erbij: ” Heer wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen: Laat mij nog zingen als de avond valt”.

In “Gabriella’s liet” wordt het zo verwoord: “Ik wol libje, lokkig wêze! “

Is dat niet ten diepste wat we allemaal graag willen?!

Als we dan als slot zingen ”Zegen mij, op de weg die ik moet gaan, op de plek waar ik zal staan, zegen mij alle dagen lang”, wetende dat we dat van God mogen vragen, dan kunnen we ondanks alle pijn en verdriet toch als getrooste en gezegende mensen naar huis gaan.

We kunnen terugzien op een prachtige dienst , in een prachtige Oosterkerk in Kollum, dankbaar dat wij als Freedomsingers ons steentje mochten bijdragen : Samen bidden, samen zoeken, samen zingen en getuigen, samen leven tot Zijn eer!!

 

Trynke Visser