Ons eerste optreden na de zomerstop.

Na een extra repetitieavond zijn we er weer klaar voor!

Fijn om weer samen met de gemeente te zingen en te getuigen van die Heer die bij ons wil horen en bij wie wij mogen horen. De kerk loopt mooi vol.

We starten met onze themadienst:Geloof en een hoop liefde..

Als de samenzang nummers aan de beurt zijn, zingt de gemeente enthousiast mee en we worden herhaaldelijk met applaus bedankt.

Wat een fijne sfeer, een “feestje” zoals een medelid het verwoordt.

Geweldig dat je zoiets samen mag doen :  een dirigent die ons vol enthousiasme dirigeert en zijn prachtige solo’s zingt, de dansers, de beamer die weer geweldig bediend wordt en waar de hele dienst op te volgen is, het combo, het boek dat wordt voorgelezen, de solisten: iedereen draagt zijn of haar steentje bij om er een succes van te maken. Zo kunnen we dankbaar terug zien op een fijne dienst.

Na afloop komen verschillende gemeenteleden nog even napraten en ons complimenteren met dit optreden
Altijd fijn om te horen!!

En nu aan de slag met de nummers voor de Kerst, want ook dan mogen we weer onze medewerking verlenen aan enkele diensten, we zien er naar uit !!

Misschien tot ziens

The Freedomsingers Engwierum