Dinsdag 24 december 2019

Aanvang 9 uur

Voorganger ds. H. de Jong uit Drachten

Thema van de dienst: “All  I want for Christmas is You”.

Onder  blijde orgelklanken, begeleid door klanken van 3 trompettisten, stroomt de feestelijk versierde kerk vol.

Bij de ingang wordt een ieder persoonlijk welkom geheten door kerkenraadsleden, wat direct al duidelijk maakt waar de kerstboodschap voor staat: een open huis, een welkom voor iedereen!

Voor de dienst zingen we als groep “The Christmas way”, een lied over wat niemand verwacht had, maar, dat diep in de nacht, Jezus geboren werd in een stal.

Onze groep wordt deze avond gedirigeerd door Jacqueline Brunt- Ebbers, de echtgenote van onze vaste dirigent Ben Brunt en ze doet dit met verve.

In de dienst zingen we: For unto us a child is born, a son is given en Away in the manger Jesus asleep on the hay. Beide liederen vertellen het blijde nieuws dat Jezus geboren is.

Na enkele liederen gezongen door de hele gemeente zingen wij twee a capella liederen: Entre le boeuf et l’ane gris, tussen de os en ezel slaapt het kindje Jezus in de armen van zijn moeder Maria , en, Everybody is talking about the baby boy: iedereen heeft het over het jongetje dat geboren is.

Het thema van de dienst is: All I want for Christmas is You, of ook: All I want for Christmas is you. Want zegt ds. D de Jong, zoals we Jezus nodig hebben, wil hij ons er ook graag bij hebben. Kerst is een tijd voor een andere opstelling in het leven en, zegt hij, die instelling kan nooit te vroeg beginnen en nooit te lang duren.

Na enkele bijdragen uit de gemeente zingen we nog : When I kneel at the manger tonight: als ik vanavond kniel bij de kribbe, en, This little child, een lied dat het levensverhaal van Jezus vertelt.

Na de dienst zingen we nog het door Band Aid bekend geworden lied: Do they know it’s Christmas, dat voluit wordt meegezongen door de gemeente.

Bij de deur wordt iedereen met een  persoonlijke handdruk  goede kerstdagen gewenst door ds. De Boer.

We kunnen terug zien op een sfeervolle kerstnachtdienst waar wij als Freedomsingers  de blijde boodschap van de geboorte van Jezus door mochten geven.

Dat dit ook zo beleefd werd door de aanwezigen hoorden we na de dienst van verschillende gemeenteleden die aangaven van onze bijdrage genoten te hebben.

Iedereen gezegende dagen.

The Freedomsingers